• Myfirstinfo.com เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้ามากที่สุด เบื้องต้นเราสามารถให้บริการด้านข้อมูลข่าวเก่าย้อนหลังเป็นอันดับต้นๆ ก่อน และจะมีการพัฒนาข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ

  วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านระบบที่ทันสมัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน

  อนึ่ง หากผู้ใช้ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและไม่สุภาพ ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนของท่าน หวังว่า ระบบการสืบค้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่านไม่มากก็น้อย (สำหรับสมาชิกเดิม ท่านสามารถใช้ username และ password เดิมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (24/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (21/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (20/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 29 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (19/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547 ณ ตึกรัฐสภา

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนั ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 26 มกราคม 2559

วันนี้ (26 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนัก ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 19 มกราคม 2559

วันนี้ (19 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนั ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 12 มกราคม 2559

วันนี้ (12 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักน ...

ข้อมูลกฎหมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เกือบ 1,000 ฉบับ
เลือกประเภทกฏหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2236/2545

วันนี้ (12 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักน ...

   ชื่อคู่ความ

 • โจทก์ - บริษัทคณาทรัพย์ จำกัด
  จำเลย - นางสาวปราณีหรือชนิสรา หรือชัชมณฑ์ พวงดอกไม้ กับพวก

   ชื่อองค์คณะ

 • ศุภชัย ภู่งาม
  วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์
  วิบูลย์ มีอาสา

วันที่ 06 กุมภาพันธ์

 • 2551 : กกต.มีมติเอกฉันท์ให้นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประพันธ์ นัยโกวิท เปิดเผยว่าที่ประชุม กกต.มีมติเเป็นเอกฉันท์ ให้นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ พ้นจากการเป็นหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 ที่นายประชัยประกาศลาออกจากหัวหน้าพรร ...

  2531 : สด จิตรลดา ป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่ 6

  สด จิตรลดา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับ ฮิเดอากิ คามิชิโร ผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น ที่เวทีมวยโอซากา โจฮอล นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่า สดชนะเทคนิเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 8 สามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งที่ 6 ...

  2521 : สง่า สรรพศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาในสหประชาชาติ

  ในการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสง่า สรรพศรี เป็นกรรมการที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และวางนโยบายตลอดจนแผนงาน เกี่ยวกับการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลา 3 ปี ...

 • 2550 : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ 1/3

  หลังจากบริหารประเทศมากว่า 4 เดือน รัฐบาล พล.อ.สุรุยทธ์ ถูกโจมตีอย่างมากในเรื่องของความล่าช้าในการทำงาน จึงมีข้อเรียกร้องให้ปรับคณะรัฐมนตรี จนกระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (สุรยุทธ์ 1/3) เพิ่มอีก 2 คน เป็น 30 คน โดยรายชื่อที ...

  2550 : เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรม

  เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ เกิดวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2480 ที่กรุงเทพมหานคร รับราชการเป็นศิลปินของกรมศิลปากร ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รวมทั้งศิลปะเกี่ยวเนื่องกับการละครอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีผลงานดีเด่นตลอด ระยะเวลากว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นรับราช การจนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการสังคีต กรมศิลปากร ...

  2486 : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ถึงแก่อสัญกรรม

  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นามเดิม สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้วางรากฐานการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานและการอาชีวศึกษาของไทย เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2419 เป็นบุตรของ พระยาไชยสุรินทร์ (หม่อมหลวงเจียม เทพหัสดิน) และ มารดาอยู่ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนต ...

 • 2537 : วันนักประดิษฐ์

  วันนักประดิษฐ์ของไทย ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันชัยพัฒนา" ...

  2536 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" โดยใช้บำบัดน้ำเสียโดยเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงในน้ำ นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ ...

  2498 : วันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเปิดการศึกษาเฉพาะผู้บริหารชั้นสูงของฝ่ายทหารและพลเรือนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2532 จึงเปิด หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน หรือ ปรอ. ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง เพื่อให้นักธุรกิจระดับเจ้าขอ ...

 • 2547 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด ม.แม่ฟ้าหลวง

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 โดยมีสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไ ...

  2528 : สง่า สรรพศรี ได้รับรางวัลราชบัณฑิตวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต

  สภาวิทยาศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก ได้ทำพิธีมอบ รางวัลราชบัณฑิตวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต ให้แก่ นายสง่า สรรพศรี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ณ โรงแรมมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นับเป็นคนไทยคนแรก และนักวิทยาศาสตร์คนแรกของอาเซี่ยนที่ได้รับรางวัลนี้ ...

  2527 : สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง ถูกคนร้ายแทงเสียชีวิต

  นางสุวรรณี สุคนธ์เที่ยง หรือ สุวรรณี สุคนธา นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่น สปอ. เมื่อปี 2513 ถูกคนร้ายแทงเสียชีวิตภายในรถยนต์ และนำศพไปทิ้งไว้บริเวณสนามแข่งรถจักรยานยนต์ หลังหมู่บ้านสวนสยาม ถนนรามอินทรา ...

 • 2501 : หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ตีพิมพ์โฉมหน้า "ซีอุย" มนุษย์กินคนเป็นครั้งแรก

  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 เผยโฉมหน้ามนุษย์กินคน ซีอุย แซ่อึ้ง ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย หลังถูกจับได้ที่ จ.ระยอง ซีอุยถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2502 ณ เรือนจำบางขวาง จากข้อหาฆาตกรรมเหยื่อ 6 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วนำอวัยวะภายในมากิน ซีอุยนับเป็นฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของไทย ภาย ...

  2456 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชสิ้นพระชนม์

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระนามเดิม พระองค์เจ้าชาย จิรประวัติวรเดช ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2419 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาทับทิม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ ...

  2532 : แพทยสภามีมติเปลี่ยนเกณฑ์พิจารณาตัดสินการตาย

  แพทยสภา มีมติเห็นชอบให้แพทย์ถือเกณฑ์ สมองตาย เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินการตายของคนแทนเกณฑ์ตัดสินเดิม ที่ถือว่าการตายอยู่ที่การหายใจหยุด หรือหัวใจของคนนั้นๆ หยุดเต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปลูกถ่ายอวัยวะ และช่วยตัดค่าใช้จ่ายที่รัฐและครอบครัวผู้ป่วยต้องเสียไปในการรักษาหรือยืดชีวิตของผู้ป่วยที่สมองตายแ ...

 • 2496 : วันสถาปนา กองเรือตรวจอ่าว

  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 วันสถาปนา กองเรือตรวจอ่าว หลังจากที่กองทัพเรือได้เปลี่ยนชื่อ กองเรือรบ เป็น "กองเรือยุทธการ" โดยได้รวมกิจการของหมวดเรือใช้ตอร์ปิโดและหมวดเรือปืนเป็นหน่วยเดียวกัน ใช้ชื่อใหม่ว่า "กองเรือตรวจอ่าว" และใช้คำย่อว่า กตอ. ...

  2428 : "วิชาการทำบัญชี" ถูกบรรจุเข้าในหลักสูตรการศึกษาของไทยเป็นครั้งแรก

  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2428 มีการบรรจุ วิชาการทำบัญชี (Bookkeeping) เข้าในหลักสูตรการศึกษาของไทยเป็นครั้งแรก โดยประกาศกระแสพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นวิชาหนึ่งใน 8 อย่างของประโยคสอง ซึ่งเป็นวิชาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลวงในสมัยนั้น ...

  2404 : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเจริญกรุง

  ถนนเจริญกรุง เป็นถนนที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2404 แล้วเสร็จใน พ.ศ.2407 เมื่อสร้างถนนเจริญกรุงเสร็จใหม่ๆ ยังไม่ได้พระราชทานนาม จึงเรียกกันทั่วไปว่า ถนนใหม่ และชาวยุโรปเรียกว่า นิวโรด (New Road) ...

 • 2551 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 57

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน 35 คน โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ถือเป็นคณะรัฐมนตรีชุดที่ 57 ของไทย ภายใต้การนำของ ...

  2495 : วันเกิด วิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

  วิลาศ จันทร์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 ที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เคยเป็น ส.ส. ปี พ.ศ.2531, พ.ศ.2535/1, พ.ศ. ...

  2548 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 21

  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สืบเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ (5 มกราคม 2548) จึงมีพระราชกฤษฎีกาให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 21 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นวันเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เป ...

 • 2545 : รายการกำจัดจุดอ่อน ออกอากาศครั้งแรกในประเทศไทย

  กำจัดจุดอ่อน (อังกฤษ: Weakest Link) เป็นรายการเกมโชว์ ที่ออกอากาศครั้งแรกในสหราชอาณาจักรทางช่อง BBC Two เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2543 ดำเนินรายการโดย แอนน์ รอบินสัน (Anne Robinson) ซึ่งระหว่างแข่งขันมักจะพูดจาเสียดสี แหน็บแนม และตำหนิ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถทำเงินรางวัลสะสมได้ตามเป้า ...

  2550 : ประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา ถึงแก่อนิจกรรม

  ประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2479 จบการศึกษา ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับราชการตำแหน่งสำคัญ อาทิ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 และภาค 9 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมสมั ...

  2511 : วันเกิด ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาลปี 1988

  ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาลคนที่ 2 ของไทย รวมทั้งตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2531 เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2511 ปัจจุบัน สมรสกับนักธุรกิจชาวอเมริกัน เฮิร์บ ไซมอน เจ้าของบริษัทพัฒนาไซมอน และเป็นผู้แทนองค์การสหประชาชาติสำหรับโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติ และเป็นประธานตั้งมูลน ...

 • 2539 : นักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์โดดตึกตาย

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระโดดจากชั้น 5 ของอาคารหอพักชายลงมาที่พื้น ได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากเกิดอาการเครียดที่ผลการเรียนตกต่ำแต่ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2539 นายจักรกฤษณ์ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลว ...

  2523 : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนโรงเรียนนายร้อยเวสปอยท์

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยือน โรงเรียนนายร้อยเวสปอยท์ ซึ่งห่างจากนครนิวยอร์ก ประมาณ 40 ไมล์ ...

  2333 : วันประสูติพระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ องค์ต้นราชสกุล ฉัตรกุล

  พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ องค์ต้นราชสกุล ฉัตรกุล ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ลำดับที่ 27 เป็นที่ 2 ในเจ้าจอมมารดาตานี ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ ปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2433 ...

 • 2549 : อมธ. จัดซุ้มลงชื่อเพื่อถอดถอนทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งนายกฯ

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) จัดซุ้มลงชื่อ 50,000 ชื่อ เพื่อถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

  2467 : สมเด็จเจ้าฟ้า อัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จทิวงคต

  สมเด็จเจ้าฟ้า อัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2432 เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 62 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบามสมเด็ ...

  2506 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพลงยูงทอง ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้ใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว ซึ่งประพันธ์โดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนนาคพันธุ์) เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2477 จนกระทั่งปี พ.ศ.2504 ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ...

 • 2446 : วันเกิด สอ เสถบุตร นักเขียนชาวไทย

  สอ เสถบุตร หรือ สอ เศรษฐบุตร ผู้เขียน-แปล "ดิกชันนารีอังกฤษ-ไทย ฉ. สอ เสถบุตร" เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2440 จบการศึกษาจาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาทลัย จากนั้นได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนธรณีวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ที่ประเทศอังกฤษ และกลับม ...

  2544 : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับ หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา โดยเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 และในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศร ...

  2512 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 9

  จอมพลถนอม กิตติขจร มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 ซึ่งถือเป็น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 9 การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งโดยตรง แบบรวมเขตจังหวัด ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อ ส.ส. 1 ...

 • 2524 : ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โจมตีสถานีตำรวจ สุราษฎร์ธานี

  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ประมาณ 250 คน ได้โจมตีสถานีตำรวจภูธร ต.ท่าเรือ กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 1 คน และผู้ก่อการร้ายได้เผาอาคารสถานีตำรวจและเรือนพัก จากนั้นได้ล่าถอยไป ...

  2522 : น.พ.บุญส่ง เลขะกุล ได้รับรางวัลอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งโลก

  น.พ.บุญส่ง เลขะกุล เลขาธิการสมาคมนักนิยมไพร เปิดเผยว่า ได้รับโทรเลขจาก กองทุน เจ. พอล เก็ตตี้ อนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งโลก ในสหรัฐอเมริกาว่า ทางกองทุนฯ ได้มีมติเลือก น.พ.บุญส่ง เลขะกุล เป็นผู้ได้รับรางวัลอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งโลกที่มีผลงานดีเด่น นับเป็นบุคคลแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลนี้ ซ ...

  2496 : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ สิ้นพระชนม์

  พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ พระนามเดิมว่าหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร เป็นพระโอรสองค์ที่ 3 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และหม่อมเจ้าหญิงอัปษรสมาน กิติยากร พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ประชวรด้วยโรคพระวักกะพิการ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2496 สิริรวมม ...

 • 2527 : พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 400,000 บาท ตั้งเป็นกองทุนเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์บรรจุอัฐิถาวร ...

  2524 : วันเกิดคุณพลอยไพลิน เจนเซน

  คุณพลอยไพลิน เจนเซน หรือ คุณพลอย ธิดาคนโตของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับ นายปีเตอร์ เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 ที่เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาวิชาการดนตรีที่ Purcell School กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ...

  2446 : ประเทศไทยเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2446 ประเทศไทยต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองหลวงพระบาง เมืองจัมปาศักดิ์ และเมืองมโนไพร คือดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงเป็นเนื้อที่ 62,500 ตารางกิโลเมตร ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2446 เพื่อขอให้ประเทศฝรั่งเศสคืนเมืองจันทบุรี และต ...

 • 2551 : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มรณภาพ

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปัญโญ) อายุ 86 ปี เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระนักปฏิบัติ นักพัฒนา และนักการศึกษาที่สำคัญรูปหนึ่ง มรณภาพแล้วด้วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลธนบุรี 1 ทั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน และมีโรคแทรกซ้อนอีกหลา ...

  2537 : แสน ส.เพลินจิต ได้เป็นแชมป์โลก

  แสน ส.เพลินจิต ขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกกับ เดวิด กรีแมน แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลก ชาวเวเนซุเอลา ที่เวทีมวยชั่วคราว สนามกีฬากลาง จ.ฉะเชิงเทรา ผลปรากฏว่า แสนชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ ได้เป็นแชมป์โลกคนใหม่ นับเป็นแชมป์โลกคนที่ 19 ของประเทศไทย ...

 • 2490 : พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกฯ คนที่ 2 ของไทย ถึงแก่อสัญกรรม

  พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ขอประเทศไทย ชื่อเดิมว่า "พจน์ พหลโยธิน" เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2430 เวลา ที่บ้านหน้าวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร ถึงแก่อสัญกรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 รวมอายุ ได้ 60 ปีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1 : 21 มิถุ ...

  2533 : ถอนใบอนุญาตบรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์แนวหน้า

  พล.ต.อ.แสวง ธีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตำรวจ ในฐานะเจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งถอนใบอนุญาตการเป็นบรรณาธิการและเจ้าของ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533 เนื่องจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 พาดหัวข่าวว่า "จับทูตซาอุฯ บงการฆ่า 3 เพื่อนร่วมชาติ ...

 • 2539 : โรงงานสมบูรณ์ดอกไม้ไฟ ที่เชียงใหม่ระเบิด

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 เกิดเหตุโรงงานสมบูรณ์ดอกไม้ไฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ระเบิด ทำให้เพลิงไหม้อาคารโรงงาน บ้านเจ้าของโรงงาน บ้านพักคนงาน และบ้านเรือนราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง และมีผู้เสียชีวิต 2 คน ได้รับบาดเจ็บกว่า 10 คน ...

  2534 : สด จิตรลดา เสียแชมป์โลกสมัยที่ 2

  สด จิตรลดา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับ เมืองชัย กิตติเกษม ผู้ท้าชิง ที่เวทีมวยชั่วคราว สนามกีฬากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา ผลปรากฏว่า เมืองชัย ชนะเทคนิเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 6 สด จิตรลดา เสียตำแหน่งแชมป์ ...

  2520 : ปิดหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

  พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น อธิบดีกรมตำรวจ ในฐานะเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งปิด หนังสือพิมพ์บ้านเมือง มีกำหนด 7 วัน เนื่องจากตีพิมพ์พาดหัวข่าว และข้อความเป็นเท็จ หรือในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนตื่นตกใจหรือวิตกกังวล ...

 • 2539 : พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหา กรณีซื้อเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ที่บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538

  พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนฤพล ศิริพานิชย์ และนางประภาพร ศิริพานิชย์ ผู้ต้องหาคดีกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2535 โดยเตรียมเงิน 11.4 ล้านบาทเพื่อใช้ซื้อเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 เป็นจำเล ...

  2539 : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา มรณภาพ

  วัดสามพระยา16 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหลอดลมอักเสบและโรคถุงลมโป่งพอง ที่โรงพยาบาลศิริราช ขณะมีอายุ 91 ปี ...

  2520 : ปิดหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

  พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น อธิบดีกรมตำรวจ ในฐานะเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งถอนใบอนุญาตและสั่งงดการเป็นผู้พิมพ์โฆษณาบรรณาธิการ และเจ้าของ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ มีกำหนด 7 วัน ในความผิดฐานตีพิมพ์ข้อความที่มีลักษณะกล่าวร้าย เสียดสี อันอาจทำให้ต่างชาติเสื่อมความเชื่อถือในรัฐบาลไทย ...

 • 2539 : แซมซั่น ดัทช์บอยยิม แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวตของสหพันธ์มวยโลก ป้องกันแชมป์ไว้ได้

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539 แซมซั่น ดัทช์บอยยิม แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวตของสหพันธ์มวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับเจนาโร การ์เซีย ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน ณ เวทีมวยชั่วคราว โรงแรมบางแสนบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ผลปรากฏว่าแซมซั่นชนะเท็กนิเกิลน็อกเอาท์ ในยกที่ 7 สามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้ ...

  2539 : สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร มรณภาพ

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการมหาเถรสมาคมคณะธรรมยุต ได้มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุได้ 90 ปี ภายหลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคถุงลมโป่งพองและหอบหืด ...

  2438 : วันเกิด ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล

  ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล อดีตองค์ประธานพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ หม่อมเฉื่อย ดิศกุล ประสูติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2438 ทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทย และพระพุทธศาสนาจนทรงรอบรู้แตกฉาน พระนิพนธ์ชิ้นแรกซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายคือ หนังส ...

 • 2446 : วันเกิด ขุนพันธรักษ์ราชเดช

  พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เดิมชื่อว่า "บุตร์ พันธรักษ์" เป็นบุตรของ นายอ้วน และ นางทองจันทร์ พันธรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2446 ที่ จ.นครศรีธรรมราช เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในปี พ.ศ.2468 กระทั่งจบการศึกษาจึงรับราชการเป็นตำรวจ และได้เข้าศึกษาทางด้ายไสยเวทย์กับ "ปรมาจารย์ทอ ...

  2523 : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยดุ๊ค

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยือน โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยดุ๊ค ซึ่ง นายแอนลายแอนซ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยดุ๊ค ได้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรสดุดีพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความแสดงความชื่นชมถึงสายพร ...

  2520 : ปิดหนังสือพิมพ์เด่นสยามรายวัน

  พล.ต.อ.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พล.ต.อ.มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น อธิบดีกรมตำรวจ ในฐานะเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งถอนใบอนุญาต และสั่งงดการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของ หนังสือพิมพ์เด่นสยามรายวัน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา เพราะลงข้อความวิจารณ์ การปิดหนังสือพิมพ์แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ ซึ ...

 • 2539 : ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ เพื่อแก้ปัญหาจราจร

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนแปลงเวลาทำการตามมาตรการเหลื่อมเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรจากเวลา 8.30 - 15.30 น. เป็นเวลา 10.00 - 16.00 น. แต่เนื่องจากยังเป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนจึงยังประเมินผลไม่ได้ ซึ่งต้องทดลองไปอีกระยะหนึ่งก่อน ...

  2507 : วันเกิด กรณ์ จาติกวณิช นักการเมืองไทย

  กรณ์ จาติกวณิช เกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 เป็นบุตรชายของ นายไกรศรี จาติกวณิช อดีตอธิบดีกรมศุลกากร เนื่องจากเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ โดยมีความสูงถึง 190 เซนติเมตร จึงได้ฉายาจากสื่อมวลชนว่า "หล่อโย่ง" สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ๊อก ...

  2537 : เรือรบ ต.95 ของไทย ปะทะกับเรือรบเขมรเสรี

  เกิดเหตุปะทะกัน ระหว่าง เรือรบ ต.95 กับ เรือรบเขมรเสรี ซึ่งรุกล้ำน่านน้ำไทย เข้ามาในเขต อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ประมาณ 10 ไมล์ทะเล และจี้บังคับเรือประมงไทย 2 ลำเป็นตัวประกัน ปรากฏว่าเรือประมงไทยถูกยิงจม 1 ลำ และเรือรบเขมรถูกยิงจม ทหารเรือไทยจึงได้ควบคุมทหารเรือเขมรไว้สอบสวน ...

 • 2512 : พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเกียรติในเรื่องความกล้าหาญ รักชาติ และเสียสละของพระยาพิชัยดาบหัก ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และ นายเวทน์ นิจถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านประดิษฐานไว้หน้าศาลากลางจังหวัด แล ...

  2528 : สด จิตรลดา ป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่ 1

  สด จิตรลดา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับ ชาร์ลี แม็กกรี ผู้ท้าชิงชาวอังกฤษ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผลปรากฏว่า สดชนะเทคนิเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 4 สามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งแรก ...

  2524 : เฮลิคอปเตอร์หน่วยพลเรือนตำรวจทหาร 42 ตก

  เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยพลเรือนตำรวจทหาร 42 ซึ่งบรรทุกวิทยากรการเมืองจากชุดคุ้มครอง 151 บ้านคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจะไปทำการอบรมหลักสูตรร่มเกล้าชาวใต้เคลื่อนที่ ที่บ้านควนสามัคคี ต.พ่วงพรหมคอน อ.เคียนซา ได้ถูก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยิงตก ก่อนถึงที่หมาย 2 กิโลเมตร เป็นเหตุให้นักบินแ ...

 • 2539 : กำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถึงแก่อนิจกรรม

  21 กุมภาพันธ์ 2539 นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตวุฒิสมาชิก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในหนังสือเปเปอร์ ไทเกอร์ส เรื่อง "25 ชีวิตนักหนังสือพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก" ที่วางจำหน่ายในอังกฤษเ ...

  2524 : ยึดค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

  พันเอก (พิเศษ) กิตติ รัตนฉายา รองผู้บัญชาการ หน่วย พตท.ที่ 42 แถลงว่า หน่วย พตท.ที่ 42 ได้ปฏิบัติการยึด ค่ายองค์การหลัก 514 ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่บ้านควนสามัคคี อ.เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นค่ายใหญามีเนื้อที่ประมาณ 20-25 ไร่ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2524 และยึดเครื่องเวชภัณฑ์พร้อ ...

  2455 : ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ทรงเห็นว่าการใช้รัตนโกสินทรศกลำบากในการนับเหตุการณ์ในอดีต เพราจำนวนปียังมีน้อย ทรงเห็นว่าพุทธศักราชเคยใช้ในราชการสำคัญๆ ประกอบกับประเทศต่างๆ ก็ใช้ศักราชของศาสนาที่ตนนับถืออยู่ เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกั ...

 • 2533 : ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ ได้เป็นแชมป์โลก

  22 กุมภาพันธ์ 2533 ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ ขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมป์เปียนโลกรุ่นมินิฟลายเวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ กับ อีริก ชาเวซ นักมวยชาวฟิลิปปินส์ ที่เวทีมวยราชดำเนิน ผลปรากฏว่า ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ ชนะแทคติเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 7 ได้เป็นแชมป์โลกคนใหม่ ซึ่งนับเป็นแชมป์โลกคนที่ 15 ของประเทศไทย ...

  2520 : ยึดหนังสือพิมพ์ฟาร์อีสเทิร์น อีโคโนมิค รีวิว

  พล.ต.ท.สัจจา จันทนเสวี ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ในฐานะเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งห้ามการขายหรือแจกจ่าย และให้ยึดสิ่งตีพิมพ์ต่างประเทศชื่อ ฟาร์อีสเทิร์น อีโคโนมิค รีวิว ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 เนื่องจากตีพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยในลักษณะเป็นเท็จ อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศี ...

 • 2473 : วันเกิด ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย

  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย เป็นบุตรของ นาวาอากาศเอกพระยาทะยานพิฆาต (ทิพย์ เกตุทัต) และ คุณหญิงถนอม ทะยานพิฆาต เกตุทัต (ถนอม ภมรสูต) เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2474 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็ ...

  2477 : จอมพล ป.พิบูลสงคราม ถูกลอบสังหาร

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2477 หลวงพิบูลสงคราม (ยศในขณะนั้น ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ถูกลอบสังหารด้วยปืนวอลเตอร์ในรถยนต์ส่วนตัว หลังจากกลับจากการชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่ท้องสนามหลวง โดยผู้ลอบสังหารชื่อ นายพุ่ม ทับสายทอง เป็นชาวนครปฐม ...

  2535 : ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ แชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวท IBF ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งที่ 6

  23 กุมภาพันธ์ 2535 ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ แชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวตของสหพันธ์มวยนานาชาติ ขึ้นชกป้องกันตำแหน่ง ครั้งที่ 6 กับ เฟลิกซ์ นารันโจ ผู้ท้าชิงชาวโคลัมเบีย ที่เวทีมวยชั่วคราว สนามจันทน์ จ.นครปฐม ปรากฎว่าฟ้าลั่นชนะแทคนิเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 2 สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ ...

 • 2539 : สมาน ส.จาตุรงค์ แชมป์โลกรุ่นไลต์ฟลายเวตของสภามวยโลก ป้องกันตำแหน่งไว้ได้

  24 กุมภาพันธ์ 2539 สมาน ส. จาตุรงค์ แชมป์โลกรุ่นไลต์ฟลายเวตของสภามวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับอันโตนิโอ เปเรซ ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลปรากฏว่านายสมานชนะเท็กนิเกิลน็อกเอาต์ในยกที่ 4 สามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้ ...

  2543 : วันปลอดควันพิษจากไฟป่า

  ในขณะที่เกิดไฟป่า การเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเมื่อรวมกับก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม ซึ่งสะสมก่อตัวเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ทำให้ความร้อนที่แผ่จากผิวโลกกระจายกลับคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนที่สะสมอยู ...

  2527 : วันศิลปินแห่งชาติ

  เข็มเชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มจัดทำ โครงการศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ด้วยพิจารณาเห็นว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นมงคลล้ำค่าของแผ่นดินนั้น สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริม สนับสนุนให้มีโอกาสใช้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าไว้เป็นสมบั ...

 • 2520 : เสริมศรี เอกชัย ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  25 กุมภาพันธ์ 2520 นางเสริมศรี เอกชัย บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลิไทม์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แทนนายโชติ มณีน้อย ...

  2468 : พิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชจักรีวงศ์ พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2436 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 76 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระพันปีหลวง (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ)พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 ...

  2528 : น้อมเกล้าฯ ถวายพระตำหนักเขาค้อ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แปรพระราชฐานจากเชียงใหม่ไปยัง พระตำหนักเขาค้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อทรงรับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระตำหนักเขาค้อจาก กองทัพภาคที่ 3 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ...

 • 2459 : วันสหกรณ์แห่งชาติ

  พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยจึงเห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื ...

  2500 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 7

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 เป็นการเลือกตั้งเมื่ออายุของสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 สิ้นสุดลงตามวาระ (5 ปี) การเลือกตั้งครั้งนี้มีเกร็ดน่าสนใจหลายอย่าง เป็นต้นว่า สภามีเพียงส.ส.เท่านั้นท ...

  2495 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 6

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย กับคณะทหาร ได้ทำรัฐประหารเงียบโดยอ้างว่าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ส่งผลให้จอมพล ป. ได้เป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้งพอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดเก่าหมดอายุ รัฐบาลจึงได้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาในวันที่ 26 กุมภาพัน ...

ราคาน้ำมัน (ปลีก) ในประเทศ

5 ก.พ. 59
บาท / ลิตร

23.1

20.74

17.89

22.68

บาท / ลิตร

30.06

19.69

78.73/4kg

13.50

ดูทั้งหมด

ราคาน้ำมันต่างประเทศ

4 ก.พ. 59

USD / bbl.

 • ตลาด Dubai
 • Crude Oil (Dubai)
 • 30.68

 • ตลาด Brent
 • Crude Oil (Brent)
 • 34.46

 • ตลาด WTI
 • Crude Oil (WTI)
 • 31.72