• Myfirstinfo.com เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้ามากที่สุด เบื้องต้นเราสามารถให้บริการด้านข้อมูลข่าวเก่าย้อนหลังเป็นอันดับต้นๆ ก่อน และจะมีการพัฒนาข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ

  วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านระบบที่ทันสมัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน

  อนึ่ง หากผู้ใช้ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและไม่สุภาพ ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนของท่าน หวังว่า ระบบการสืบค้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่านไม่มากก็น้อย (สำหรับสมาชิกเดิม ท่านสามารถใช้ username และ password เดิมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (24/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (21/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (20/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 29 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (19/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547 ณ ตึกรัฐสภา

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

วันนี้ (25 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนัก ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

วันนี้ (18 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนั ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

วันนี้ (11 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด และพลตรี วีร ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ วันที่ 4 สิงหาคม 2558

วันนี้ (4 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด และพลตรี วีรช ...

ข้อมูลกฎหมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เกือบ 1,000 ฉบับ
เลือกประเภทกฏหมาย

วันที่ 03 กันยายน

 • 2428 : กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าองค์สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์ เสด็จทิวงคต

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2411 มีพิธีราชาภิเษก พระองค์เจ้ายอดยิ่งบวรยศ เป็น กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าองค์สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าคุณจอมมารดาเอม ...

  2550 : มนตรี ศรียงค์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2550

  ผลการตัดสินผลรางวัลซีไรต์ ประเภท “กวีนิพนธ์” ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ที่ประกอบไปด้วย ชมัยพร แสงกระจ่าง รับหน้าที่ประธานคณะกรรมการตัดสิน, จิระนันท์ พิตรปรีชา, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี, ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, พิมล แจ่มจรัส และ อดุล จันทรศ ...

  2520 : อำเภอพระเยา ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยา จังหวัดที่ 72 ของไทย

  ตราประจำจังหวัดพะเยา รูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำอำเภอพระเยา ได้รับการยกฐานะเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของไทย (ขณะนั้น) โดยแยกออกมาจากจังหวัดเชียงราย ในอดีตพะเยามีชื่อเดิมว่า "ภูกามยาว" หรือ "พยาว" ก่อตั้งขึ้นเ ...

 • 2519 : ถวายฎีกาให้ในหลวงยุบสภาฯ

  29 สิงหาคม 2519 นายชุมพล มณีเนตร และนายนิสิต เวทย์ศิริยานันท์ ร่วมกันแถลงข่าวว่าจะยื่นถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางราชเลขาธิการ เพื่อขอให้ทรงยุบสภาเพราะรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมทย์ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27, 28, 47 และ 71ต่อมา ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองและล ...

  2515 : ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย เสียชีวิต

  ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย เกิดที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2461 เป็นบุตรของนายบุตร นางพร้อม บุตรขัน หลังจากบิดาถึงแก่กรรมก็มาอาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพฯ เข้าเรียนที่โรงเรียนสวัสดิ์อำนวยเวทย์จนจบชั้นมัธยม 8 ระหว่างนั้นได้เขียนบทละครและเพลงส่งกระจายเสียงที่สถานีว ...

  2547 : อภิรักษ์ โกษะโยธิน ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 ปรากฏว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน 911,441 เสียง โดยสามารถเอาชนะผู้สมัครตัวเต็งคนอื่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแบบขาดลอย โดยเฉพาะนางปวีณา ...

 • 2489 : วันเกิด พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2489 เป็นบุตรของ นายพิชัย รัตตกุล และ คุณหญิงจรวย รัตตกุล จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา เข้าสู่สนามการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหาน ...

 • 2468 : วันเกิด พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24

  พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีตผู้บัญชาการทหารบกและ ส.ว.จังหวัดเลย เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2468 สมรสกับท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก มีบุตร-ธิดา 3 คน เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพรหมวิทยามูล แล้วมาต่อมัธยมจนจบมัธยม 6 ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหา ...

  2534 : พระราชพิธีสมโภชน์พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมโภช พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย และพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ...

  2520 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม "เขื่อนศรีนครินทร์"

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามในพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ เขื่อนบ้านเจ้าเณร ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่บ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ว่า "เขื่อนศรีนครินทร์" ...

 • 2460 : วันเกิดนายแคล้ว นรปติ อดีต ส.ส.และ ส.ว.ขอนแก่น

  นายแคล้ว นรปติ อดีตนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2460 ที่จังหวัดชัยภูมิ เข้ากรุงเทพฯ มาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร แล้วต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จนจบปริญญาตรี ต่อมายังได้รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายแคล้วประกอบอาชีพทนาย ...

  2545 : ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก

  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังก์ถัด) เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2489 เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมโลกคนหนึ่งโดยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ : WTO) โดยแบ่งกันดำรงตำแหน่งคนละ 3 ปี กับ นายไมค์ มัวร์ เนื่องจาก ...

  2533 : สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ธรรมชาติ กระทำอัตวินิบาตกรรม

  สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติคนสำคัญของไทย เกิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2492 ที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นบุตรของ นายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ และ ระดับปริญญาโทสาขาอนุรักษ์ ...

 • 2551 : สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร

  เวลา 07.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2551 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) พร้อมกับมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.ก. จนกว่าสถานการณ์จะ ...

  2533 : พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เริ่มมีผลบังคับใช้

  วันที่ 2 กันยายน 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอนที่ 161 ก วันที่ 1 กันยายน 2533 พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกจ้างในสถานประกอบการธุรกิจ เกี่ยวพันกับธุรกิจโดยทั่วไป เป็นการสร้างหลัก ...

  2520 : ปิดหนังสือพิมพ์หลักเมือง สมัยไทยเดลี่

  พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ รองอธิบดีกรมตำรวจ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ โดยความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษาเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของ หนังสือพิมพ์หลักเมืองสมัยไทยเดลี่ เป็นเวลา 15 วัน เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ลงบทความ ซึ่งมีลั ...

 • 2551 : ศาลอาญาสั่งจำคุก "เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์" 35 ปี ปรับอีก 4,000 ล้านบาท ฐานอนุมัติสินเชื่อโดยมิชอบและฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท.

  เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2551 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้มีคำสั่งพิพากษาจำคุก นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (บีบีซี) เป็นเวลา 35 ปี และปรับเงิน 4,000 ล้านบาท จากคดีที่นายเกริกเกียรติได้อนุมัติสินเชื่อให้บริษัท ซัพพอ ...

  2491 : วันเกิด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หรือชื่อเดิม "เสรี เตมียเวส" รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนปัจจุบัน ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 นี้ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2491 ที่ธนบุรี เป็นบุตรของนายชื้น กับ นางอรุณ เตมียาเวส จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ...

  2544 : จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนา ถึงแก่กรรม

  จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนา เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2494 ที่ จ.เชียงใหม่ เป็นบุตรของ นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร และ เจ้าต่อมคำ มโนเพ็ชร งานดนตรีของจรัลมีเอกลักษณ์โดยใช้ภาษาคำเมือง ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของคนภาคเหนือ จึงถูกเรียกว่า "โฟล์คซองคำเมือง" ซึ่งได้รับความสนใจจนเป็นที่ยอมรับ และกลายเป็ ...

 • 2461 : วันเกิด ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย

  ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย เกิดที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2461 เป็นบุตรของนายบุตร นางพร้อม บุตรขัน หลังจากบิดาถึงแก่กรรมก็มาอาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพฯ เข้าเรียนที่โรงเรียนสวัสดิ์อำนวยเวทย์จนจบชั้นมัธยม 8 ระหว่างนั้นได้เขียนบทละครและเพลงส่งกระจายเสียงที่สถานีว ...

  2428 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งวังหน้า

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หลังจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ วังหน้าองค์สุดท้ายในราชวงศ์จักรีเสด็จทิวงคต เพราะทรงเห็นว่าก่อให้เกิดความสับสนและไม่เกิดประโยชน์อันใด ...

  2403 : วันเกิด พระยาประสานดุริยศัพท์ ครูดนตรีไทย

  พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เป็นบุตรของ ขุนกนกเรขา (ทองดี) กับ นางนิ่ม เกิดเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2403 พระยาประสานดุริยศัพท์ได้เรียนปี่ชวากับ ครูหนูดำ และเรียนวิชาดนตรีอย่างอื่นกับ ครูช้อย สุนทรวาทิน(บิดาของพระยาเสนาะดุริยางค์) จบบรรลุแตกฉานทางด้านดนตรีไทย เข้ารับราชการตั้งแต่ครั ...

 • 2521 : วันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับ (มหาวิทยาลัยเปิด) หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2521 เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็ ...

  2531 : "ตลิ่งสูงซุงหนัก" ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2531

  คณะกรรมการตัดสิน วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นวนิยายาเรื่อง "ตลิ่งสูงซุงหนัก" ของ นายนิคม รายวา ได้รับรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยายประจำปี 2531 ...

  2530 : สด จิตรลดา ป้องกันตำแหน่งแชมป์ ครั้งที่ 5

  สด จิตรลดา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับ เร กี อันห์ ผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า สดชนะเทคนิเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 4 สามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งที่ 5 ...

 • 2550 : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.992 และ ต.993 ลงน้ำ

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.992 และ ต.993 ลงน้ ...

  2536 : ชวน รัตนรักษ์ ผู้นำตระกูลรัตนรักษ์ รุ่นที่ 1 และอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต

  ชวน รัตนรักษ์ เดิมมีชื่อจีนว่า “หลีบักช้วน” หรือ “บักช้วน แซ่หลี” แต่บรรดาเพื่อนพ่อค้ารุ่นเก่ามักจะรู้จักเขาในนาม “โล้วเต็กชวน” เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2463 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มาเติบโตอยู่เมืองไทย ขณะอายุได้เพียง 6 ขวบ ...

  2318 : วันประสูติ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าองค์สุดท้ายของไทย

  กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงเป็นพระมหาอุปราช (วังหน้า) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นวังหน้าองค์สุดท้ายของประวัติศาสตร์ไทยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพร ...

 • 2478 : วันเกิด พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หัวหน้าพรรคมหาชนและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

  พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หรือ "เสธ.หนั่น" เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2478 เข้านายร้อยสำรองรุ่น 9 มีเพื่อนร่วมรุ่นเช่น พ.อ.พล เริงประเสริฐวิทย์ แต่ถ้าหากนับรุ่นจบ ถือว่าจบรุ่นเดียวกับนักเรียนนายร้อยจปร.7 รุ่นเดียวกับ พล.ต.มนูญกฤต รูปขจ ...

  2445 : ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2445 มีการประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย เป็นธนบัตรหน้าเดียว มี 5 ราคา คือ 5,10,20,100 และ 1,000 บาท พิมพ์โดย บริษัทโทมัส เดอลารู แห่งอังกฤษ มีอักษรแจ้งมูลค่าเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ และมลายู ...

  2403 : วันเกิด พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ พระนามเดิม พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ เจ้าจอมมารดาหุ่น (ท้าวทรงกันดาล) เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2403 พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ ทรงรับราชการใน พระบาทสมเด็จ ...

 • 2479 : ถนนสุขุมวิท เริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรก

  8 กันยายน 2479 ถนนสุขุมวิท เริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรก ถนนสุขุมวิทเป็นทางหลวงหมายเลข 3 (กรุงเทพ – ตราด) เริ่มตั้งแต่เขตคลองเตยในกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด เดิมชื่อว่า "ถนนกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ" เพราะถนนไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองสมุทรปราการ ต่อมา ...

  2482 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

  8 กันยายน 2482 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้คนไทยยืดถือและเป็นหลักปฏิบัติ คือเมื่อได้เห็นธงชาติขึ้น-ลง จากเสาประจำสถานที่ราชการตามเวลาปกติ หรือได้ยินเสียงแตรเดี่ยว หรือนกหวีดเป่าคำนับ หรือได้อาณัติสัญญาณการชักธงชา ...

  2522 : เริ่มต้น "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ของไทย

  การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจสำคัญที่ไขเข้าสู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมีอยู่นานัปการนั้น จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ...

 • 2548 : รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศเป็นครั้งสุดท้าย ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2548 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศทางช่อง 9 (โมเดิร์นไนน์ทีวี) เป็นครั้งสุดท้าย หลังจาก สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดรายการได้อ่านบทความเรื่อง "ลูกแกะหลงทาง" ซึ่งกล่าวพาดพิงถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเหตุให้ทางบอร์ด บมจ.อสมท. ใช้ ...

  2513 : สอ เสถบุตร นักเขียนชาวไทย ถึงแก่อนิจกรรม

  สอ เสถบุตร หรือ สอ เศรษฐบุตร ผู้เขียน-แปล "ดิกชันนารีอังกฤษ-ไทย ฉ. สอ เสถบุตร" เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2440 จบการศึกษาจาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาทลัย จากนั้นได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนธรณีวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ที่ประเทศอังกฤษ และกลับมาเมื ...

  2444 : เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถึงแก่อสัญกรรม

  เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่งสมุหกลาโหม เมื่อ พ.ศ.2438 นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ ...

 • 2546 : พ.อ.(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร วีรบุรุษตาพระยา ถึงแก่กรรม

  พ.อ.(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร วีรบุรุษตาพระยา เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2480 จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับฉายาว่า "ยังเติร์ก" เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกับ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรม พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒิสภา พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ...

  2405 : วันประสูติของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า

  10 กันยายน 2405 วันประสูติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระนามเดิม พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา หรือ เจ้าจอม ...

  2536 : รวม 5 พรรคการเมือง เป็น "พรรคกิจสังคม"

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคกิจสังคม แถลงว่า หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กิจสังคม ประชากรไทย มวลชน และ ราษฎร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง รวม 5 พรรคการเมือง เป็นพรรคเดียว ใช้ชื่อว่า "พรรคกิจสังคม" โดยมี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะว ...

 • 2550 : ศาลอาญาตัดสินให้ น.ต.ศิธา ทิวารี ชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาท นสพ.ผู้จัดการ กรณีเสนอข่าวมีส่วนร่วมทุจริตโครงการรับศื้อลำไยอบแห้งปี 2547-2548

  เวลา 09.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2550 องค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ในคดีที่ น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตกเป็นจำเลยที่ 1 และนายขุนทอง ลอเสรีวานิช ...

  2530 : พิธีสมโภชเรือหลวงสุโขทัย (ลำที่ 2)

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 พันตรี อรุณ สังฆสุบรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ขณะนั้น พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชเรือหลวงสุโขทัย (ลำที่ 2) ขึ้นตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อเรือลำใดได้รับพระราชทานนามตามชื่อของอำเภอหรือจังหวัดใดแล้ว ชาวอำเภอหรือ ...

  2524 : วันเปิดท่อก๊าซธรรมชาติ จาก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ไปโรงไฟฟ้าบางปะกง

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2524 รัฐบาลได้ทำการเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นการเริ่มต้นผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ครั้งแรก และถือเป็นการเริ่มต้นยุค "โชติช่วงชัชวาล" ...

 • 2550 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทรงประกอบพิธีฉลองเสาชิงช้า

  เมื่อเวลา 17.17 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มายังบริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ หล ...

  2489 : วันเกิด โสภณ สุภาพงษ์ อดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร และนักพัฒนาชุมชนเจ้าของรางวัลแมกไซไซ

  โสภณ สุภาพงษ์ นักธุรกิจและนักพัฒนาชุมชนเจ้าของรางวัลแมกไซไซ เกิดที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2489 จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าทำงานด้านน้ำมันครั้งแรกที่บริษัทเอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศ ไทย จำกัด เมื่อปี 2512 จากฝ่ายก่อสร้างและย้ายไปฝ่ายวางแนวโรงกลั่น สั่งสมประสบ ...

  2538 : พล.อ.บุญชัย บำรุงพงศ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 ถึงแก่อสัญกรรม

  พล.อ.บุญชัย บำรุงพงศ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2458 เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เข้ารับราชการทหารในตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำ กองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี มีความเจริญก้าวหน้าในราชการเรื่อยมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกอ ...

 • 2541 : อนุสัญญาแรมซาร์ มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเป็นวันแรก

  13 กันยายน 2541 พันธกรณีของ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ "อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ" ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเป็นวันแรก พร้อมทั้งประกาศให้บริเวณ "พรุควนขี้เสี้ยน ...

  2425 : วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระนามเดิม พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดามรกฎ ประสูติในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2425 สำเร็จการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมที่ประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการเป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กร ...

  2535 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 17

  ชวน หลีกภัย หลัง เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2535 รัฐบาลใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 4 ประเด็น ก่อนที่นายอานันท์จะประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ...

 • 2479 : "บิดาแห่งรถไฟไทย" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน สิ้นพระชนม์

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาวาด (กัลยาณมิตร) พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม ...

 • 2541 : นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เพื่อยุติข่าวทุจริตยา

  15 กันยายน 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากต้องการยุติข่าวทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆ ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินจำคุกนายรั ...

  2494 : วันเกิด ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2494 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นบุตรของ นายบุญทรง และ นางถาวร เครืองาม เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการจัดรายการโทรทัศน์ "สนทนาปัญหาบ้านเมือง" ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นเวลาหลายปี และได้เข้าร่วมในรัฐบาลทักษิ ...

  2435 : วันเกิดศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี "บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย"

  ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Professor Silpa Bhirasri) ประติมากรชาวอิตาลีผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย อ.ศิลป์มีเดิมว่า คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) เกิดที่นครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 บิดา-มารดาทำอาชีพค้าขาย สำเร็จการศึกษาวิชาประติมากรรมและจิตรกรรมจากราชวิทยาลัย ...

 • 2465 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือสัตหีบ

  16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ขอพระราชทาน และกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก ...

  2539 : ชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลาและปัตตานี ชุมนุมประท้วงตำรวจที่จังหวัดยะลา

  ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต16 กันยายน 2539 ราษฎรชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลาและปัตตานี ประมาณ 800 คน ได้ชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา กรณีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ใช้อาวุธปืนยิงผู้นำศาสนาอิสลามและราษฎรเสียชีวิต 2 คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2539 ในอำเภอรามัน โ ...

  2502 : ประหารชีวิตซีอุย ฆาตกรฆ่าเด็กต่อเนื่องรายแรกของไทย

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2502 ซีอุย แซ่อึ้ง ฆาตกรต่อเนื่องรายแรกของไทย ถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าที่เรือนจำบางขวาง จากข้อหาฆาตกรรมเหยื่อ 6 ราย ในช่วงปี 2497-2501 เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็ก เมื่อสังหารแล้วซีอุยจะนำอวัยวะภายในมากิน ด้วยเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ซีอุยถูกจับได้ที่ จ.ระยอง ภายหลังมหาวิทยาลัยแพท ...

 • 2403 : มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแป

  17 กันยายน พ.ศ.2403 สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแป ให้นำเงินเหรียญอย่างใหม่ซึ่งเป็นเงินแบนผลิตโดยเครื่องจักรออกใช้แทน เงินพดด้วง มีลักษณะเป็นเหรียญตราพระมหามงกุฎ พระแสงจักร ประกอบด้วย เหรียญเงินราคา 1 บาท กึ่งบาท สลึง เฟื้อง กึ่งเฟ ...

  2550 : กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสีลม

  ตั้งแต่วันที่วันที่ 17 กันยายน 2550 เป็นต้นไป บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสีลม เพื่อปรับปรุงสาขาดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับบริษัทในเครือเซ็นทรัล และบริษัทธุรกิจแห่งอื่นที่มีความสนใจเปิดสำนักงานย่านสีลม พร้อมกับปรับพื้นที่บริเวณชั้น 1 เป็ ...

  2549 : พิธีจมเรือหลวงกูด เป็นอุทยานใต้ทะเล

  กองทัพเรือไทยทำพิธีจมเรือหลวงกูด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสาก อ่าวพัทยา ที่ความลึกประมาณ 33 เมตร เพื่อเป็นอุทยานใต้ทะเล โดยเรือหลวงกูด เดิมชื่อ "USS EXNO" (LSM 333) ต่อที่อู่ Pullman Works เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยได้จัดซื้อมาในราคา 235,000 เหรียญสหรัฐ ตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร ...

 • 2543 : เกษราภรณ์ สุตา อดีตนักยกน้ำหนักทีมชาติไทย เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 เกษราภรณ์ สุตา จนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย กลายเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุให้มีการชิงชัยยกน้ำหนักหญิงในกีฬาโอลิมปิคเกมส์และเกษราภรณ์นักกีฬายกน้ำหนักจากลำปางก็ไม่ทำให้ก ...

  2550 : ศิลปินอิสระยื่นขอจดทะเบียนพรรคการเมืองชื่อ "พรรคศิลปิน"

  วสันต์ สิทธิเขตต์ หัวหน้าพรรคคนแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 นายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินอิสระ พร้อมด้วย นายไชยพร เกิดมงคล หรือ จุ๋มด่านเกวียน นางนิตยา บุญประสิทธิ หรือ นิตกรรมาชน และคณะผู้ก่อตั้งรวม 17 คน ได้เดินทางมายื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองในนาม ...

  2505 : ประกาศให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติ

  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 11 ได้แก่ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2505 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ...

 • 2465 : วันเกิด ศ.พน.บุญสม มาร์ติน บิดาของการพลศึกษาแผนใหม่ของไทย

  ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2465 จบปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อน มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา ส่วนประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการศึกษาและพลศึกษามากมาย เ ...

  2417 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยาม ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยามคือ "มิวเซียมหลวง" (Royal Museum) ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก สิ่งของที่นำมาแสดงมีทั้งโบราณวัตถุและ ...

  2538 : คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น "วันพิพิธภัณฑ์ไทย" ปีแรก

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มดำเนินการรวบรวมวัตถุสิ่งต่างๆ และโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ ที่พระที่นั่งราชฤดีเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้ย้ายมาจัดแสดงที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ อันเป็นที่มาของคำว่า "พิพิธภัณฑ์" ในเวลาต่อมา เมื่อมาถึงรัชสมัย พระบาทสม ...

 • 2550 : พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ.2550 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศ มีผลบังคับใช้

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ.2550 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2550 เป็นต้นไปทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดให้การข่มขืนกระทำชำเรา "ผู้อื่น" ซึ่งรวมถึงผู้ชาย,เด็กชาย,และคู่สมรสมีความผ ...

  2528 : "วันเยาวชนแห่งชาติ" เริ่มมีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

  20 กันยายน 2528 เริ่มมี วันเยาวชนแห่งชาติ เป็นปีแรก หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพร ...

  2468 : วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประสูติที่เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 246 ...

 • 2483 : วันเกิด คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นักการเมือง เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2483 ที่ จ.ขอนแก่น จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากวิทยาลัยอิมพีเรียล ในเครือมหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร เข้าทำงานเป็นกรรมการและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ห ...

  2460 : วันเกิดนายเฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2531

  นายเฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2531 เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2460 ที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความสนใจในวิชาศิลปะมาแต่เด็ก ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมวิชาทฤษฎีศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเฉลิม นาคีรักษ์ เป็ ...

 • 2495 : วันเกิด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต รมช.ต่างประเทศ

  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นบุตรของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ และ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (ณ ถลาง) เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2495 จบการศึกษาปริญาตรีและโท ด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ...

  2524 : ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า "สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช" ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ...

  2431 : รถรางสายแรกของไทยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรก

  วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2431 เป็นวันแรกที่ประเทศไทยเปิดการเดิน รถรางสายแรกโดยออกรับผู้โดยสารเป็นปฐมฤกษ์ จากบางคอแหลม คือถนนตกในปัจจุบันถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ครั้งเมื่อการคมมาคมในกรุงเทพมหานคร มียวดยานพาหนะเพิ่มจำนวนมากขึ้น รถรางทำให้การจราจรไม่คล่องตัว ทางราชการจึงได้เลิกการเดินรถราง เมื่อ ...

 • 2479 : รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วย "ยุวชนทหาร" เพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้น

  อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร23 กันยายน พ.ศ.2479 รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วย ยุวชนทหาร เพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้น โดยฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ มีแผนกที่ 6 ในกรมจเรทหารบก มีหน้าที่ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ.2480 ต่อมา ...

  2535 : สะพานพระราม 7 เปิดให้บริการเป็นวันแรก

  สะพานพระราม 7 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างเขตบางซื่อกับเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่อง มีจำนวนช่องทางรถวิ่ง 6 ช่องทางจราจร ความกว้างของสะพาน 29.10 เมตร และมีความยาว 934 เมตร สร้างเสร็จและเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2535 ...

  2533 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดสวนภูมินทร์ จังหวัดนราธิวาส

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “สวนภูมินทร์” “สวนภูมินทร์” อยู่ริมถนนเอเชีย 18 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ความสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ประจำถิ่น เช่น หมากแดง ปาล์มบังสูรย์ ...

ราคาน้ำมัน (ปลีก) ในประเทศ

3 ก.ย. 58
บาท / ลิตร

26.1

23.88

21.78

25.28

บาท / ลิตร

32.66

22.89

78.73/4kg

13.00

ดูทั้งหมด

ราคาน้ำมันต่างประเทศ

1 ก.ย. 58

USD / bbl.

 • ตลาด Dubai
 • Crude Oil (Dubai)
 • 49.36

 • ตลาด Brent
 • Crude Oil (Brent)
 • 49.56

 • ตลาด WTI
 • Crude Oil (WTI)
 • 45.41