• Myfirstinfo.com เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้ามากที่สุด เบื้องต้นเราสามารถให้บริการด้านข้อมูลข่าวเก่าย้อนหลังเป็นอันดับต้นๆ ก่อน และจะมีการพัฒนาข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ

  วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านระบบที่ทันสมัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน

  อนึ่ง หากผู้ใช้ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและไม่สุภาพ ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนของท่าน หวังว่า ระบบการสืบค้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่านไม่มากก็น้อย (สำหรับสมาชิกเดิม ท่านสามารถใช้ username และ password เดิมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (24/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (21/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (20/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4ครั้งที่ 29 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2547ณ ตึกรัฐสภา

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 51 (19/5/2547)

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 4 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547 ณ ตึกรัฐสภา

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 1 กันยายน 2558

วันนี้ (1 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนั ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2558

วันนี้ (25 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนัก ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2558

วันนี้ (18 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนั ...

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558

วันนี้ (11 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด และพลตรี วีร ...

ข้อมูลกฎหมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เกือบ 1,000 ฉบับ
เลือกประเภทกฏหมาย

วันที่ 05 กันยายน

 • 2489 : วันเกิด พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2489 เป็นบุตรของ นายพิชัย รัตตกุล และ คุณหญิงจรวย รัตตกุล จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา เข้าสู่สนามการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหาน ...

 • 2468 : วันเกิด พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24

  พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีตผู้บัญชาการทหารบกและ ส.ว.จังหวัดเลย เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2468 สมรสกับท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก มีบุตร-ธิดา 3 คน เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพรหมวิทยามูล แล้วมาต่อมัธยมจนจบมัธยม 6 ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหา ...

  2534 : พระราชพิธีสมโภชน์พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมโภช พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย และพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ...

  2520 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม "เขื่อนศรีนครินทร์"

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามในพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ เขื่อนบ้านเจ้าเณร ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่บ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ว่า "เขื่อนศรีนครินทร์" ...

 • 2460 : วันเกิดนายแคล้ว นรปติ อดีต ส.ส.และ ส.ว.ขอนแก่น

  นายแคล้ว นรปติ อดีตนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2460 ที่จังหวัดชัยภูมิ เข้ากรุงเทพฯ มาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร แล้วต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จนจบปริญญาตรี ต่อมายังได้รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายแคล้วประกอบอาชีพทนาย ...

  2545 : ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก

  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังก์ถัด) เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2489 เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมโลกคนหนึ่งโดยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ : WTO) โดยแบ่งกันดำรงตำแหน่งคนละ 3 ปี กับ นายไมค์ มัวร์ เนื่องจาก ...

  2533 : สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ธรรมชาติ กระทำอัตวินิบาตกรรม

  สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติคนสำคัญของไทย เกิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2492 ที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นบุตรของ นายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ และ ระดับปริญญาโทสาขาอนุรักษ์ ...

 • 2551 : สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร

  เวลา 07.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2551 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) พร้อมกับมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.ก. จนกว่าสถานการณ์จะ ...

  2533 : พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เริ่มมีผลบังคับใช้

  วันที่ 2 กันยายน 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอนที่ 161 ก วันที่ 1 กันยายน 2533 พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นกฎหมายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกจ้างในสถานประกอบการธุรกิจ เกี่ยวพันกับธุรกิจโดยทั่วไป เป็นการสร้างหลัก ...

  2520 : ปิดหนังสือพิมพ์หลักเมือง สมัยไทยเดลี่

  พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ รองอธิบดีกรมตำรวจ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ โดยความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษาเจ้าพนักงานการพิมพ์กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของ หนังสือพิมพ์หลักเมืองสมัยไทยเดลี่ เป็นเวลา 15 วัน เนื่องจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ลงบทความ ซึ่งมีลั ...

 • 2551 : ศาลอาญาสั่งจำคุก "เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์" 35 ปี ปรับอีก 4,000 ล้านบาท ฐานอนุมัติสินเชื่อโดยมิชอบและฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท.

  เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2551 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้มีคำสั่งพิพากษาจำคุก นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (บีบีซี) เป็นเวลา 35 ปี และปรับเงิน 4,000 ล้านบาท จากคดีที่นายเกริกเกียรติได้อนุมัติสินเชื่อให้บริษัท ซัพพอ ...

  2491 : วันเกิด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หรือชื่อเดิม "เสรี เตมียเวส" รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนปัจจุบัน ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 นี้ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2491 ที่ธนบุรี เป็นบุตรของนายชื้น กับ นางอรุณ เตมียาเวส จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ...

  2544 : จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนา ถึงแก่กรรม

  จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนา เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2494 ที่ จ.เชียงใหม่ เป็นบุตรของ นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร และ เจ้าต่อมคำ มโนเพ็ชร งานดนตรีของจรัลมีเอกลักษณ์โดยใช้ภาษาคำเมือง ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของคนภาคเหนือ จึงถูกเรียกว่า "โฟล์คซองคำเมือง" ซึ่งได้รับความสนใจจนเป็นที่ยอมรับ และกลายเป็ ...

 • 2461 : วันเกิด ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย

  ไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงคนสำคัญของไทย เกิดที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2461 เป็นบุตรของนายบุตร นางพร้อม บุตรขัน หลังจากบิดาถึงแก่กรรมก็มาอาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพฯ เข้าเรียนที่โรงเรียนสวัสดิ์อำนวยเวทย์จนจบชั้นมัธยม 8 ระหว่างนั้นได้เขียนบทละครและเพลงส่งกระจายเสียงที่สถานีว ...

  2428 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งวังหน้า

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หลังจากกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ วังหน้าองค์สุดท้ายในราชวงศ์จักรีเสด็จทิวงคต เพราะทรงเห็นว่าก่อให้เกิดความสับสนและไม่เกิดประโยชน์อันใด ...

  2403 : วันเกิด พระยาประสานดุริยศัพท์ ครูดนตรีไทย

  พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เป็นบุตรของ ขุนกนกเรขา (ทองดี) กับ นางนิ่ม เกิดเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2403 พระยาประสานดุริยศัพท์ได้เรียนปี่ชวากับ ครูหนูดำ และเรียนวิชาดนตรีอย่างอื่นกับ ครูช้อย สุนทรวาทิน(บิดาของพระยาเสนาะดุริยางค์) จบบรรลุแตกฉานทางด้านดนตรีไทย เข้ารับราชการตั้งแต่ครั ...

 • 2521 : วันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับ (มหาวิทยาลัยเปิด) หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2521 เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็ ...

  2531 : "ตลิ่งสูงซุงหนัก" ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2531

  คณะกรรมการตัดสิน วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นวนิยายาเรื่อง "ตลิ่งสูงซุงหนัก" ของ นายนิคม รายวา ได้รับรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยายประจำปี 2531 ...

  2530 : สด จิตรลดา ป้องกันตำแหน่งแชมป์ ครั้งที่ 5

  สด จิตรลดา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลก ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับ เร กี อันห์ ผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า สดชนะเทคนิเกิลนอคเอาท์ในยกที่ 4 สามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งที่ 5 ...

 • 2550 : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.992 และ ต.993 ลงน้ำ

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.992 และ ต.993 ลงน้ ...

  2536 : ชวน รัตนรักษ์ ผู้นำตระกูลรัตนรักษ์ รุ่นที่ 1 และอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต

  ชวน รัตนรักษ์ เดิมมีชื่อจีนว่า “หลีบักช้วน” หรือ “บักช้วน แซ่หลี” แต่บรรดาเพื่อนพ่อค้ารุ่นเก่ามักจะรู้จักเขาในนาม “โล้วเต็กชวน” เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2463 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มาเติบโตอยู่เมืองไทย ขณะอายุได้เพียง 6 ขวบ ...

  2318 : วันประสูติ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าองค์สุดท้ายของไทย

  กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงเป็นพระมหาอุปราช (วังหน้า) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นวังหน้าองค์สุดท้ายของประวัติศาสตร์ไทยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพร ...

 • 2478 : วันเกิด พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หัวหน้าพรรคมหาชนและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

  พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หรือ "เสธ.หนั่น" เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2478 เข้านายร้อยสำรองรุ่น 9 มีเพื่อนร่วมรุ่นเช่น พ.อ.พล เริงประเสริฐวิทย์ แต่ถ้าหากนับรุ่นจบ ถือว่าจบรุ่นเดียวกับนักเรียนนายร้อยจปร.7 รุ่นเดียวกับ พล.ต.มนูญกฤต รูปขจ ...

  2445 : ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2445 มีการประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย เป็นธนบัตรหน้าเดียว มี 5 ราคา คือ 5,10,20,100 และ 1,000 บาท พิมพ์โดย บริษัทโทมัส เดอลารู แห่งอังกฤษ มีอักษรแจ้งมูลค่าเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ และมลายู ...

  2403 : วันเกิด พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ พระนามเดิม พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ เจ้าจอมมารดาหุ่น (ท้าวทรงกันดาล) เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2403 พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ ทรงรับราชการใน พระบาทสมเด็จ ...

 • 2479 : ถนนสุขุมวิท เริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรก

  8 กันยายน 2479 ถนนสุขุมวิท เริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรก ถนนสุขุมวิทเป็นทางหลวงหมายเลข 3 (กรุงเทพ – ตราด) เริ่มตั้งแต่เขตคลองเตยในกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด เดิมชื่อว่า "ถนนกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ" เพราะถนนไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองสมุทรปราการ ต่อมา ...

  2482 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

  8 กันยายน 2482 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้คนไทยยืดถือและเป็นหลักปฏิบัติ คือเมื่อได้เห็นธงชาติขึ้น-ลง จากเสาประจำสถานที่ราชการตามเวลาปกติ หรือได้ยินเสียงแตรเดี่ยว หรือนกหวีดเป่าคำนับ หรือได้อาณัติสัญญาณการชักธงชา ...

  2522 : เริ่มต้น "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ของไทย

  การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจสำคัญที่ไขเข้าสู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมีอยู่นานัปการนั้น จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ...

 • 2548 : รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศเป็นครั้งสุดท้าย ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2548 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ออกอากาศทางช่อง 9 (โมเดิร์นไนน์ทีวี) เป็นครั้งสุดท้าย หลังจาก สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดรายการได้อ่านบทความเรื่อง "ลูกแกะหลงทาง" ซึ่งกล่าวพาดพิงถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเหตุให้ทางบอร์ด บมจ.อสมท. ใช้ ...

  2513 : สอ เสถบุตร นักเขียนชาวไทย ถึงแก่อนิจกรรม

  สอ เสถบุตร หรือ สอ เศรษฐบุตร ผู้เขียน-แปล "ดิกชันนารีอังกฤษ-ไทย ฉ. สอ เสถบุตร" เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2440 จบการศึกษาจาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาทลัย จากนั้นได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนธรณีวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ที่ประเทศอังกฤษ และกลับมาเมื ...

  2444 : เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถึงแก่อสัญกรรม

  เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่งสมุหกลาโหม เมื่อ พ.ศ.2438 นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ ...

 • 2546 : พ.อ.(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร วีรบุรุษตาพระยา ถึงแก่กรรม

  พ.อ.(พิเศษ) ประจักษ์ สว่างจิตร วีรบุรุษตาพระยา เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2480 จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับฉายาว่า "ยังเติร์ก" เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกับ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรม พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒิสภา พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ...

  2405 : วันประสูติของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า

  10 กันยายน 2405 วันประสูติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระนามเดิม พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา หรือ เจ้าจอม ...

  2536 : รวม 5 พรรคการเมือง เป็น "พรรคกิจสังคม"

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคกิจสังคม แถลงว่า หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กิจสังคม ประชากรไทย มวลชน และ ราษฎร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง รวม 5 พรรคการเมือง เป็นพรรคเดียว ใช้ชื่อว่า "พรรคกิจสังคม" โดยมี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะว ...

 • 2550 : ศาลอาญาตัดสินให้ น.ต.ศิธา ทิวารี ชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาท นสพ.ผู้จัดการ กรณีเสนอข่าวมีส่วนร่วมทุจริตโครงการรับศื้อลำไยอบแห้งปี 2547-2548

  เวลา 09.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2550 องค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ในคดีที่ น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตกเป็นจำเลยที่ 1 และนายขุนทอง ลอเสรีวานิช ...

  2530 : พิธีสมโภชเรือหลวงสุโขทัย (ลำที่ 2)

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 พันตรี อรุณ สังฆสุบรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ขณะนั้น พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชเรือหลวงสุโขทัย (ลำที่ 2) ขึ้นตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อเรือลำใดได้รับพระราชทานนามตามชื่อของอำเภอหรือจังหวัดใดแล้ว ชาวอำเภอหรือ ...

  2524 : วันเปิดท่อก๊าซธรรมชาติ จาก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ไปโรงไฟฟ้าบางปะกง

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2524 รัฐบาลได้ทำการเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นการเริ่มต้นผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ครั้งแรก และถือเป็นการเริ่มต้นยุค "โชติช่วงชัชวาล" ...

 • 2550 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทรงประกอบพิธีฉลองเสาชิงช้า

  เมื่อเวลา 17.17 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มายังบริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ หล ...

  2489 : วันเกิด โสภณ สุภาพงษ์ อดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร และนักพัฒนาชุมชนเจ้าของรางวัลแมกไซไซ

  โสภณ สุภาพงษ์ นักธุรกิจและนักพัฒนาชุมชนเจ้าของรางวัลแมกไซไซ เกิดที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2489 จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าทำงานด้านน้ำมันครั้งแรกที่บริษัทเอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศ ไทย จำกัด เมื่อปี 2512 จากฝ่ายก่อสร้างและย้ายไปฝ่ายวางแนวโรงกลั่น สั่งสมประสบ ...

  2538 : พล.อ.บุญชัย บำรุงพงศ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 ถึงแก่อสัญกรรม

  พล.อ.บุญชัย บำรุงพงศ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 20 เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2458 เป็นบุตรนายยัง และนางแพ บำรุงพงศ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เข้ารับราชการทหารในตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำ กองพันทหารม้าที่ 4 จังหวัดจันทบุรี มีความเจริญก้าวหน้าในราชการเรื่อยมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกอ ...

 • 2541 : อนุสัญญาแรมซาร์ มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเป็นวันแรก

  13 กันยายน 2541 พันธกรณีของ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ "อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ" ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเป็นวันแรก พร้อมทั้งประกาศให้บริเวณ "พรุควนขี้เสี้ยน ...

  2425 : วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระนามเดิม พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดามรกฎ ประสูติในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2425 สำเร็จการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมที่ประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการเป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กร ...

  2535 : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 17

  ชวน หลีกภัย หลัง เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2535 รัฐบาลใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 4 ประเด็น ก่อนที่นายอานันท์จะประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ...

 • 2479 : "บิดาแห่งรถไฟไทย" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน สิ้นพระชนม์

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาวาด (กัลยาณมิตร) พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม ...

 • 2541 : นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เพื่อยุติข่าวทุจริตยา

  15 กันยายน 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากต้องการยุติข่าวทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆ ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินจำคุกนายรั ...

  2494 : วันเกิด ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2494 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นบุตรของ นายบุญทรง และ นางถาวร เครืองาม เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการจัดรายการโทรทัศน์ "สนทนาปัญหาบ้านเมือง" ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ.2525 เป็นเวลาหลายปี และได้เข้าร่วมในรัฐบาลทักษิ ...

  2435 : วันเกิดศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี "บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย"

  ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Professor Silpa Bhirasri) ประติมากรชาวอิตาลีผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย อ.ศิลป์มีเดิมว่า คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) เกิดที่นครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 บิดา-มารดาทำอาชีพค้าขาย สำเร็จการศึกษาวิชาประติมากรรมและจิตรกรรมจากราชวิทยาลัย ...

 • 2465 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือสัตหีบ

  16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ขอพระราชทาน และกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก ...

  2539 : ชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลาและปัตตานี ชุมนุมประท้วงตำรวจที่จังหวัดยะลา

  ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต16 กันยายน 2539 ราษฎรชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดยะลาและปัตตานี ประมาณ 800 คน ได้ชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา กรณีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ใช้อาวุธปืนยิงผู้นำศาสนาอิสลามและราษฎรเสียชีวิต 2 คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2539 ในอำเภอรามัน โ ...

  2502 : ประหารชีวิตซีอุย ฆาตกรฆ่าเด็กต่อเนื่องรายแรกของไทย

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2502 ซีอุย แซ่อึ้ง ฆาตกรต่อเนื่องรายแรกของไทย ถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าที่เรือนจำบางขวาง จากข้อหาฆาตกรรมเหยื่อ 6 ราย ในช่วงปี 2497-2501 เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็ก เมื่อสังหารแล้วซีอุยจะนำอวัยวะภายในมากิน ด้วยเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ซีอุยถูกจับได้ที่ จ.ระยอง ภายหลังมหาวิทยาลัยแพท ...

 • 2403 : มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแป

  17 กันยายน พ.ศ.2403 สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีการออกประกาศพิกัดราคาเงินเหรียญบาทและเงินแป ให้นำเงินเหรียญอย่างใหม่ซึ่งเป็นเงินแบนผลิตโดยเครื่องจักรออกใช้แทน เงินพดด้วง มีลักษณะเป็นเหรียญตราพระมหามงกุฎ พระแสงจักร ประกอบด้วย เหรียญเงินราคา 1 บาท กึ่งบาท สลึง เฟื้อง กึ่งเฟ ...

  2550 : กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสีลม

  ตั้งแต่วันที่วันที่ 17 กันยายน 2550 เป็นต้นไป บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสีลม เพื่อปรับปรุงสาขาดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับบริษัทในเครือเซ็นทรัล และบริษัทธุรกิจแห่งอื่นที่มีความสนใจเปิดสำนักงานย่านสีลม พร้อมกับปรับพื้นที่บริเวณชั้น 1 เป็ ...

  2549 : พิธีจมเรือหลวงกูด เป็นอุทยานใต้ทะเล

  กองทัพเรือไทยทำพิธีจมเรือหลวงกูด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสาก อ่าวพัทยา ที่ความลึกประมาณ 33 เมตร เพื่อเป็นอุทยานใต้ทะเล โดยเรือหลวงกูด เดิมชื่อ "USS EXNO" (LSM 333) ต่อที่อู่ Pullman Works เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยได้จัดซื้อมาในราคา 235,000 เหรียญสหรัฐ ตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร ...

 • 2543 : เกษราภรณ์ สุตา อดีตนักยกน้ำหนักทีมชาติไทย เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 เกษราภรณ์ สุตา จนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย กลายเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุให้มีการชิงชัยยกน้ำหนักหญิงในกีฬาโอลิมปิคเกมส์และเกษราภรณ์นักกีฬายกน้ำหนักจากลำปางก็ไม่ทำให้ก ...

  2550 : ศิลปินอิสระยื่นขอจดทะเบียนพรรคการเมืองชื่อ "พรรคศิลปิน"

  วสันต์ สิทธิเขตต์ หัวหน้าพรรคคนแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 นายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินอิสระ พร้อมด้วย นายไชยพร เกิดมงคล หรือ จุ๋มด่านเกวียน นางนิตยา บุญประสิทธิ หรือ นิตกรรมาชน และคณะผู้ก่อตั้งรวม 17 คน ได้เดินทางมายื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองในนาม ...

  2505 : ประกาศให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติ

  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 11 ได้แก่ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2505 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ...

 • 2465 : วันเกิด ศ.พน.บุญสม มาร์ติน บิดาของการพลศึกษาแผนใหม่ของไทย

  ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2465 จบปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อน มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา ส่วนประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการศึกษาและพลศึกษามากมาย เ ...

  2417 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยาม ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยามคือ "มิวเซียมหลวง" (Royal Museum) ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก สิ่งของที่นำมาแสดงมีทั้งโบราณวัตถุและ ...

  2538 : คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น "วันพิพิธภัณฑ์ไทย" ปีแรก

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มดำเนินการรวบรวมวัตถุสิ่งต่างๆ และโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ ที่พระที่นั่งราชฤดีเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้ย้ายมาจัดแสดงที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ อันเป็นที่มาของคำว่า "พิพิธภัณฑ์" ในเวลาต่อมา เมื่อมาถึงรัชสมัย พระบาทสม ...

 • 2550 : พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ.2550 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศ มีผลบังคับใช้

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ.2550 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2550 เป็นต้นไปทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดให้การข่มขืนกระทำชำเรา "ผู้อื่น" ซึ่งรวมถึงผู้ชาย,เด็กชาย,และคู่สมรสมีความผ ...

  2528 : "วันเยาวชนแห่งชาติ" เริ่มมีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

  20 กันยายน 2528 เริ่มมี วันเยาวชนแห่งชาติ เป็นปีแรก หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพร ...

  2468 : วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประสูติที่เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 246 ...

 • 2483 : วันเกิด คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นักการเมือง เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2483 ที่ จ.ขอนแก่น จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากวิทยาลัยอิมพีเรียล ในเครือมหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร เข้าทำงานเป็นกรรมการและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ห ...

  2460 : วันเกิดนายเฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2531

  นายเฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2531 เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2460 ที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความสนใจในวิชาศิลปะมาแต่เด็ก ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมวิชาทฤษฎีศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเฉลิม นาคีรักษ์ เป็ ...

 • 2495 : วันเกิด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต รมช.ต่างประเทศ

  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นบุตรของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ และ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (ณ ถลาง) เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2495 จบการศึกษาปริญาตรีและโท ด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ...

  2524 : ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ว่า "สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช" ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ...

  2431 : รถรางสายแรกของไทยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรก

  วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2431 เป็นวันแรกที่ประเทศไทยเปิดการเดิน รถรางสายแรกโดยออกรับผู้โดยสารเป็นปฐมฤกษ์ จากบางคอแหลม คือถนนตกในปัจจุบันถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ครั้งเมื่อการคมมาคมในกรุงเทพมหานคร มียวดยานพาหนะเพิ่มจำนวนมากขึ้น รถรางทำให้การจราจรไม่คล่องตัว ทางราชการจึงได้เลิกการเดินรถราง เมื่อ ...

 • 2479 : รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วย "ยุวชนทหาร" เพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้น

  อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร23 กันยายน พ.ศ.2479 รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วย ยุวชนทหาร เพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้น โดยฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ มีแผนกที่ 6 ในกรมจเรทหารบก มีหน้าที่ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ.2480 ต่อมา ...

  2535 : สะพานพระราม 7 เปิดให้บริการเป็นวันแรก

  สะพานพระราม 7 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างเขตบางซื่อกับเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่อง มีจำนวนช่องทางรถวิ่ง 6 ช่องทางจราจร ความกว้างของสะพาน 29.10 เมตร และมีความยาว 934 เมตร สร้างเสร็จและเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2535 ...

  2533 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดสวนภูมินทร์ จังหวัดนราธิวาส

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “สวนภูมินทร์” “สวนภูมินทร์” อยู่ริมถนนเอเชีย 18 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ความสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ประจำถิ่น เช่น หมากแดง ปาล์มบังสูรย์ ...

 • 2516 : สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเปิดให้บริการเป็นวันแรก

  24 กันยายน 2516 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก สะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อเขตพระนครกับเขตบางพลัด กทม. เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2514 โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการออกแบบและให้เงินช่วยเหลือ ออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท OBAYACHI-GUMI CO., LTD. และ ...

  2533 : โศกนาฏกรรม รถบรรทุกแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  เวลาประมาณ 22.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 24 กันยาน 2533 นายสุทัศน์ ฟักแคเล็ก คนขับรถบรรทุกแก๊สของบริษัทอุตสาหกรรมแก๊ส-สยาม จำกัด ได้พยายามขับลงจากทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยความเร็ว เพียงเพื่อที่จะข้ามผ่านให้พ้นไฟแดง แต่รถกลับเกิดอุบัติเหตุจนพลิกคว่ำ ไถลไปกับพื้นถนน ทำให้ถังบรรจุแก๊สขนาด 20,000 ลิตร จำน ...

  2472 : วันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก : วันมหิดล

  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงสละพระวรกาย พระกำลัง พระสติปัญญาตลอดจนพระราชทรัพย์และความสุขส่วนพระองค์ ปรับปรุงและพัฒนาจนกระทั่งวงการแพทย์ไทยเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมอารยประเทศ สามารถบำบัดทุกข์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน จึงได้น้อมใจกันถวายพระสมัญญา ...

 • 2550 : ศาลฎีกาตัดสินจำคุก พ.ต.ท.ศักดา ช่างเรือ หรือ "อาศักดา" อดีตรอง ผกก.จร.สน.ลุมพินี 14 ปี 4 เดือน คดีกระทำอนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี

  พ.ต.ท.ศักดา ช่างเรือเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ที่ห้องพิจารณาคดี 806 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง จ.ส.ต.อนันต์ นาคสุข หรือ "จ่าหวัง" อายุ 38 ปี อดีตสายตรวจ สน.บุปผาราม เป็นจำเลยที่ 2 ฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิ ...

  2550 : ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนายประชา โพธิพิพิธ หรือ "กำนันเซียะ" อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ในคดีฮั้วประมูล

  "กำนันเซียะ" เมื่อครั้งถูกจับดำเนินคดีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีฮั้วประมูลที่พนักงานอัยการ ฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายประชา โพธิพิพิธ หรือ "กำนันเซียะ" ผู้กว้างขวางใน จ.กาญจนบุรี และอดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคประชาธิปัตย์, ...

  2511 : ปรีชา อินทรปาลิต นักเขียนนิยายชื่อดัง เจ้าของนามปากกา "ป. อินทรปาลิต" ถึงแก่กรรม

  "สามเกลอ" ผลงานเรื่องชื่อของ ป. อินทรปาลิตปรีชา อินทรปาลิต เจ้าของนามปากกา "ป. อินทรปาลิต" นักเขียนนิยายอ่านเล่นชื่อดังของไทย เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2453 ที่ อ.ดุสิต จ.พระนคร บิดาอยากให้เขาเป็นทหารจึงส่งไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน) เมื่อปี 2462 แต่ ...

ราคาน้ำมัน (ปลีก) ในประเทศ

4 ก.ย. 58
บาท / ลิตร

26.1

23.88

21.78

25.28

บาท / ลิตร

32.66

22.89

78.73/4kg

13.00

ดูทั้งหมด

ราคาน้ำมันต่างประเทศ

3 ก.ย. 58

USD / bbl.

 • ตลาด Dubai
 • Crude Oil (Dubai)
 • 47.87

 • ตลาด Brent
 • Crude Oil (Brent)
 • 50.68

 • ตลาด WTI
 • Crude Oil (WTI)
 • 46.75