มติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555


11 ธันวาคม 2555
วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้แหล่งที่มา www.thaigov.go.th วันที่ 11 ธันวาคม 2555